AVG wet; rechten van patiënten

Rechten van Patiënten

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen als hun persoonsgegevens worden verwerkt. Hun bestaande privacy rechten worden uitgebreid en er gelden 2 nieuwe rechten.

De AVG-privacyrechten

- Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen (NIEUW).

Dit houdt in dat mensen het recht hebben om de persoonsgegevens te ontvangen, in een machine leesbaar formaat, die een organisatie, bijvoorbeeld een huisarts van hen heeft.

Zo kunnen zij hun gegevens bijvoorbeeld makkelijk doorgeven aan een andere huisarts. Ook kunnen mensen vragen om gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere huisarts. NB. Nog niet alle HIS Systemen zijn instaat deze overdacht van gegevens elektronisch op een juist wijze te verwerken.

– Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden (NIEUW).

Dit recht houdt in dat organisaties in een aantal gevallen persoonsgegevens moeten wissen als een betrokkene erom vraagt.

Let op: dit kan op gespannen voet staan met bijvoorbeeld de bewaarplicht van medische dossiers. Als deze vraag zich voordoet is individuele advisering op zijn plaats.

De volgende rechten bestaan reeds in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
- Recht op inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die u van hen verwerkt in te zien.
– Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te wijzigen. 
– Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
- Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
- Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Ten slotte hebben mensen recht op duidelijke informatie over wat u met hun persoonsgegevens doet. Onder de AVG moet u aan een aantal specifieke eisen voldoen. De privacyverklaring en eventueel een privacyreglement zijn prima middelen om de patiënten hierover te informeren

Kijk ook eens op www.inschrijvingopnaam.nl hier is een folder te vinden over uitleg van de ION database, waar uw gegevens worden gekoppeld aan de AGB-code van uw huisarts. Er hangt ook een flyer in de wachtruimte van uw huisartsenpraktijk.