Dr. Michaël doet ook rijbewijskeuringen, een rijbewijskeuring is nodig om na te gaan of u geestelijk en lichamelijk gezond genoeg bent om een voertuig te besturen, er zitten wel kosten aan verbonden, welke niet terug te halen zijn bij uw zorgverzekering. Als u een medische keuring nodig heeft krijgt u hier automatisch bericht over, u haalt dan bij de gemeente een zogenaamde eigen verklaring, deze moet u daar betalen, daarnaast krijgt u een geneeskundige verklaring mee, welke de huisarts in moet vullen, de kosten van een rijbewijskeuring bij een huisarts is landelijk bepaald op 86 euro, u kunt bij ons in de praktijk niet pinnen. Ook is het nodig om bij het maken van een afspraak aan te geven dat u komt voor een keuring, zodat er extra tijd ingepland wordt.