Per 1 januari 2019 hebben wij een nieuwe POH-S in dienst, dit betekend dat de spreekuren voor diabetes, COPD, CVRM (hart en vaatziekten) en stoppen met roken anders worden ingedeeld. Wietske, onze POH, gaat dit voor haar rekening nemen, zij komt 16 uur per week bij ons in de praktijk werken om u te begeleiden.

Ook kan zij Ecg’s maken en u een eventrecorder meegeven, mocht zij dit nodig vinden.

Zij werkt op maandag en woensdag.

Er wordt contact met u opgenomen als u onder één van bovenstaande doelgroepen valt.