Algemeen/huisarts

Wilt u een afspraak maken bij dokter Michaël? Dan kunt u ons op de volgende tijden bereiken:

  • van 08.00 tot 10.30 voor het maken van afspraken
  • van 11.00 tot 12.00 voor het maken van afspraken en het opvragen van uitslagen
  • van 14.30 tot 17.00 voor het maken van afspraken, het opvragen van uitslagen en het herhalen van medicatie

Een reguliere afspraak duurt 10 minuten. Bij het maken van de afspraak zal de assistente u een aantal vragen stellen. Dit doet zij om goed de ernst van uw situatie in de schatten en om te bepalen hoe snel u door de arts gezien moet worden. Zij is hiertoe opgeleid en zal vertrouwelijk met uw gegevens en de informatie omgaan. Doordat zij uw klachten goed kan inschatten op deze manier, kan zij ook meer tijd voor u inplannen als u voor meerdere klachten komt. Als u zelf extra tijd nodig denkt te hebben, dan mag u dit ook bij haar aangeven. Dan zullen we samen kijken naar de mogelijkheden.

Mocht er sprake zijn van een spoedsituatie, dan kunt u altijd direct naar de praktijk komen. Wel zouden wij een belletje vooraf waarderen, zodat wij ons kunnen voorbereiden op uw komst en u zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Daarnaast doet de dokter ook rijbewijskeuringen en kleine chirurgische ingrepen, zoals het verwijderen van een moedervlek.

Wij hebben geen standaard telefonisch spreekuur. Mocht u graag de dokter telefonisch willen spreken, dan kunt u dat aan de assistente doorgeven. Zij zal uw gegevens noteren, waarna zij dit verzoek indient bij de dokter. Hij zal u dan terugbellen.

De dokter rijdt visites voor degenen die niet mobiel genoeg zijn om in de praktijk te komen. Deze visites kunt u ’s ochtends aanvragen tussen 08.00 en 10.30. De dokter gaat na zijn ochtendspreekuur zijn ronde doen. Als u enigszins in staat bent om in de praktijk te komen, dan geven wij daar de voorkeur aan. Zeker gezien het feit dat wij in de praktijk over meer apparatuur en onderzoeksmaterialen beschikken, waarmee we u beter kunnen onderzoeken.

Assistente

De assistente beschikt ook over haar eigen spreekuur. Dit is niet vrij toegankelijk, dus willen wij graag dat u van tevoren belt om een afspraak met ons te maken. Zo kunnen wij u op de juiste tijden inplannen en u de beste zorg bieden.

Wij doen allerlei medische handelingen, altijd onder supervisie van een arts. Dit betekent dat wij zelfstandig handelingen mogen uitvoeren, maar bij twijfel wij ten alle tijden de arts kunnen vragen om mee te kijken. Hierbij een aantal handelingen die wij als assistentes uitvoeren: bloedprikken, bloeddruk meten, urineonderzoek, wondverzorging, oren uitspuiten, injecties geven, wratten aanstippen, oren uitspuiten, hechtingen verwijderen, uitstrijkjes maken (BVO) of glucose prikken.