U bent niet verplicht om u in te schrijven bij een huisarts. Dit is wel aan te raden, vanwege de volgende redenen:

  • Je hebt dan altijd een arts als je zorg nodig hebt.
  • In de avond, nacht of in het weekend kun je gebruik maken van een huisartsenpost (valt onder basisverzekering).
  • De ontwikkeling van jouw gezondheid wordt bijgehouden in een medisch dossier.

Als je (chronisch) ziek bent, kunnen ook andere aspecten belangrijk zijn. Denk aan dossiervorming, uitwisseling van medische gegevens, een actueel medicatieoverzicht etc. In theorie kun je ook zelf een dossier op orde houden.
Verder kan het verkrijgen van een verwijzing naar een specialist lastig worden. Tenzij je ervoor kiest om alles zelf te betalen, omdat je geen verwijzing hebt.

Gevolgen van niet inschrijven bij een huisarts
Sta je niet ingeschreven bij een huisarts en heb je zorg nodig? Dan ziet een huisarts je als een passant. Er zal altijd gevraagd worden bij welke huisarts je ingeschreven staat. Omdat je niet staat ingeschreven bij een huisarts, wordt er ook om jouw legitimatie gevraagd.
Vervolgens beoordeelt de arts of de assistente of er sprake is van ‘spoed/urgentie’. Als er sprake is van ‘spoed/urgentie’ mag de zorg niet worden geweigerd. Als er geen spoed is, zal je waarschijnlijk geweigerd worden en krijg je het advies om je alsnog in te schrijven bij een huisarts.

Het passantentarief bij ons in de praktijk bedraagt €30,-.

Wij vragen u dit contant mee te nemen, aangezien u bij ons in de praktijk niet de mogelijkheid hebt om te pinnen.