Heeft u diabetes? Geef dit dan aan bij één van onze praktijkassistentes. Zij zorgt ervoor dat de praktijkondersteuner, welke de diabeteszorg op haar neemt, contact met u opneemt.

Eens in de drie maanden komt u bij haar voor controle van de bloeddruk, bloedsuiker, gewicht, controle van de voeten en buikomvang. Daarnaast komt u eens per jaar voor een uitgebreid diabetesconsult, waar ook een bloed- en urineonderzoek bij hoort.

1 tot 2 weken voor de jaarlijkse controle laat u uw bloed afnemen door de praktijkassistente en levert u bij haar de urine in.

De uitslagen hiervan worden besproken tijdens deze jaarlijkse controle.