Heeft u diabetes? Geef dit dan aan bij de praktijkassistente, zij zorgen ervoor dat de praktijkondersteuner welke de diabeteszorg op zich neemt contact met u opneemt, eens in de drie maanden komt u bij haar voor controle van de bloeddruk, bloedsuiker, gewicht, controle van de voeten en buikomvang. Daarnaast komt u eens per jaar voor een uitgebreid diabetesconsult, waaronder ook bloed en urineonderzoek. 1 tot 2 weken voor de jaarlijkse controle laat u uw bloed afnemen door de praktijkassistente en levert u bij haar de urine in, de uitslagen hiervan worden besproken tijdens deze jaarlijkse controle.